TSI Κινητήρας 1.4 122

TSI Κινητήρας 1.4 122

Ο κινητήρας 1,4l-90kW-TSI αντικαθιστά τον κινητήρα 1,6l-85kW-FSI. Συγκρινόμενος με αυτόν έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις, σημαντικά μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου άνθρακα CO2.
Συγκριτικά με τους δύο κινητήρες TSI με διπλή υπερπλήρωση διαφέρει γιατί δεν διαθέτει συμπιεστή και γιατί έχει νέο σύστημα ψύξης του αέρα υπερπλήρωσης.

Εικόνα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντίθετα από ότι οι δύο σημερινοί κινητήρες TSI, ο κινητήρας 1,4l-90kW-TSI διαθέτει υπερπλήρωση με ένα μόνο υπερσυμπιεστή καυσαερίων, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να αναπτύσσει υψηλή ροπή στην συχνότερα χρησιμοποιούμενη κάτω περιοχή στροφών. Έτσι αναπτύσσει μια μέγιστη ροπή 200Nm στην περιοχή ανάμεσα στις 1500 και στις 4000σ.α.λ.

Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι το υγρόψυκτο ψυγείο του αέρα υπερπλήρωσης είναι ενσωματωμένο στον αυλό εισαγωγής. Επιπλέον με κατάλληλα κατασκευαστικά μέτρα καταργήθηκε η μεταγωγή των θυρίδων αυλού εισαγωγής στο κανάλι αναρρόφησης μέσα στην κυλινδροκεφαλή και στα έμβολα.

● Bosch Motronic MED 17.5.20
● Ομογενής λειτουργία (λάμδα 1)
● Εκκίνηση στρώσης υψηλής πίεσης
● Διπλός ψεκασμός-θέρμανση καταλύτη
● Υπερσυμπιεστής καυσαερίων με Wastegate
● Υγρόψυκτο ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης
● Αλυσοκίνηση η οποία δεν χρειάζεται συντήρηση
● Πλαστικός αυλός εισαγωγής με ενσωματωμένο ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης
● Μεταβλητός χρονισμός εκκεντροφόρου
εισαγωγής χωρίς διαβάθμιση
● Μπλοκ κυλίνδρων από χυτοσίδηρο
● Σιδερένιος στροφαλοφόρος
● Αντλία λαδιού Duo-Centric
● Σύστημα ψύξεως δύο κύκλων
● Σύστημα καυσίμου ρυθμιζόμενο βάσει των αναγκών
● Αντλία καυσίμου υψηλής πίεσης με ενσωματωμένη βαλβίδα περιορισμού πίεσης

Διάγραμμα ροπής και ισχύος:
Εικόνα
Tεχνικά στοιχεία:

 • Διακριτικά γράμματα κινητήρα: CAXA
 • Τύπος κατασκευής: 4κύλινδρος σε σειρά κινητήρας
 • Κυβισμός σε cm3: 1390
 • Διάμετρος σε mm: 76,5
 • Διαδρομή σε mm: 75,6
 • Βαλβίδες ανά κύλινδρο: 4
 • Σχέση συμπίεσης: 10:1
 • Μέγιστη ισχύς: 90 kW στις 5000 – 5500 σ.α.λ.
 • Μέγιστη ροπή: 200 Nm στις 1500 – 4000 σ.α.λ.
 • Διαχείριση κινητήρα: Bosch Motronic MED 17.5.20
 • Καύσιμο: Super αμόλυβδη με ROZ 95
 • Συμπληρωματική επεξεργασία καυσαερίων κύριος καταλύτης, ρύθμιση λάμδα
 • Προδιαγραφή καυσαερίων: EU4

Τα μηχανικά μέρη του κινητήρα:

Το σύστημα αναρρόφησης

Το σύστημα αναρρόφησης αρχίζει από το φίλτρο αέρα, μέσα από τον υπερσυμπιεστή καυσαερίων, τη μονάδα ελέγχου πεταλούδας γκαζιού και τον αυλό εισαγωγής έως τις βαλβίδες εισαγωγής. Έχει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις για να μπορεί να βελτιώνει την απόκριση του υπερσυμπιεστή καυσαερίων ήδη από τους χαμηλούς αριθμούς στροφών. Μέσα στο σύστημα αναρρόφησης βρίσκονται δύο δότες πίεσης με δότες θερμοκρασίας αέρα αναρρόφησης. Βρίσκονται μπροστά από τη μονάδα ελέγχου πεταλούδας γκαζιού και στον αυλό εισαγωγής, πίσω από το ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης.

Εικόνα

Ο αυλός εισαγωγής με το ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης:

Λόγω της συμπίεσης του αναρροφούμενου φρέσκου αέρα από τον υπερσυμπιεστή καυσαερίων, η πίεση αυξάνεται πολύ και σαν συνέπεια και η θερμοκρασία του αναρροφούμενου αέρα. Για την καλύτερη δυνατή πλήρωση, ο αέρας υπερπλήρωσης ψύχεται. Στους σημερινούς κινητήρες TSI με διπλή υπερπλήρωση αυτό γίνεται μέσω ενός αερόψυκτου ψυγείου του αέρα της υπερπλήρωσης, το οποίο βρίσκεται στη μετώπη του αυτοκινήτου. Στον κινητήρα 1,4l-90kW-TSI χρησιμοποιείται υγρόψυκτο ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης. Για το σκοπό αυτό μέσα στον αυλό εισαγωγής είναι τοποθετημένο ένα ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης μέσα στο οποίο ρέει ψυκτικό μέσο. Ο αέρας υπερπλήρωσης που έχει θερμανθεί διέρχεται μέσω του ψυγείου αέρα υπερπλήρωσης και αποδίδει ένα μεγάλο μέρος της θερμότητάς του στο ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης και στο ψυκτικό μέσο. Το ψυκτικό μέσο αντλείται από μια αντλία κυκλοφορίας ψυκτικού προς το ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης. Στη συνέχεια ρέει πάλι προς το ψυγείο για την ψύξη του αέρα υπερπλήρωσης, που βρίσκεται στη μετώπη του αυτοκινήτου. Το σύστημα ψύξεως του αέρα υπερπλήρωσης είναι ένα αυτόνομο κύκλωμα ψύξεως, στο οποίο συνδέεται και ο υπερσυμπιεστής καυσαερίων.

Εικόνα

Μηχανικά μέρη κινητήρα

Το ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης. Το ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης ωθείται μέσα στον αυλό εισαγωγής και στερεώνεται με έξι βίδες. Στην πίσω πλευρά του ψυγείου αέρα υπερπλήρωσης
υπάρχει μια λωρίδα στεγανοποίησης, η οποία στεγανοποιεί το ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης προς τον αυλό εισαγωγής και ταυτόχρονα στηρίζει το ψυγείο.

Εικόνα

Η στερέωση του σωλήνα πίεσης υπερπλήρωσης

Ο σωλήνας πίεσης υπερπλήρωσης είναι συνδεδεμένος στον υπερσυμπιεστή καυσαερίων και στη μονάδα ελέγχου της πεταλούδας γκαζιού. Στη μονάδα ελέγχου της πεταλούδας είναι κουμπωμένος με έναν αντάπτορα και στον υπερσυμπιεστή καυσαερίων είναι βιδωμένος με μια ασφάλεια στερέωσης.

Εικόνα

Η κυλινδροκεφαλή:


Η βασική δομή της κυλινδροκεφαλής είναι ίδια με αυτήν που τοποθετείται στους κινητήρες 1,4l-TSI με διπλή υπερπλήρωση. Χάρις στη νέα μέθοδο καύσεως που εφαρμόζεται ωστόσο, καταργήθηκε η
μεταγωγή των θυρίδων αυλού εισαγωγής και για να επιτυγχάνεται ισχυρός στροβιλισμός του αέρα μέσα στον κύλινδρο το κανάλι της εισαγωγής είναι τώρα πιο επίπεδο. Μια διαχωριστική ακμή στην έδρα των βαλβίδων εισαγωγής επιτρέπει τον σκόπιμο στροβιλισμό του αέρα πάνω από την άνω πλευρά του δίσκου της βαλβίδας μέσα στον κύλινδρο.

Εκκεντροφόροι, περίβλημα εκκεντροφόρων


Χρησιμοποιώντας 4πλό έκκεντρο για την κίνηση της αντλίας καυσίμου υψηλής πίεσης, μειώθηκε η διαδρομή των εκκέντρων. Με τον τρόπο αυτό μπόρεσαν να μειωθούν οι διάμετροι των εδράνων των εκκεντροφόρων και οι διαστάσεις του περιβλήματος των εκκεντροφόρων. Συνολικά το αποτέλεσμα ήταν μια μείωση του βάρους κατά 450 γραμμάρια περίπου.
Εικόνα

Έμβολα
Η κοιλότητα του θάλαμου καύσεως στα χυτά ελαφριά έμβολα προσαρμόστηκε για διαδικασία καύσεως χωρίς μεταγωγή θυρίδων αυλού εισαγωγής και με διαχωριστική ακμή στην έδρα του ελατηρίου της βαλβίδας εισαγωγής. Οι θήκες για τις βαλβίδες είναι χυτές και τα πάχη των τοιχωμάτων μικρότερα αλλά ανθεκτικά στην ανάληψη φορτίων.

Βαλβίδες εξαγωγής
Λόγω των μειωμένων θερμοκρασιών των καυσαερίων έναντι των κινητήρων 1,4l-TSI με διπλή υπερπλήρωση χρησιμοποιούνται βαλβίδες με συμπαγείς κορμούς χωρίς πλήρωση νατρίου.

Η απλή υπερπλήρωση με υπερσυμπιεστή καυσαερίων
Όπως και στους περισσότερους κινητήρες με υπερπλήρωση, και σε αυτόν τον κινητήρα TSI η υπερπλήρωση γίνεται μόνο από ένα υπερσυμπιεστή καυσαερίων. Επειδή για την επίτευξη της μέγιστης ισχύος των 90 kW απαιτείται μικρή πίεση υπερπλήρωσης, ο υπερσυμπιεστής είναι σχεδιασμένος για να αναπτύσσει μια υψηλή ροπή στην κάτω περιοχή στροφών και για μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.
Εικόνα

Η μονάδα του υπερσυμπιεστή καυσαερίων:

Όπως και στους άλλους κινητήρες TSI, ο υπερσυμπιεστής καυσαερίων και η πολλαπλή εξαγωγής αποτελούν μία μονάδα. Για να διατηρούνται χαμηλά οι θερμοκρασίες στην έδραση των αξόνων μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα, η μονάδα αυτή συνδέεται με το κύκλωμα ψύξεως για την ψύξη του αέρα υπερπλήρωσης. Για τη λίπανση και για την ψύξη η έδραση των αξόνων είναι επίσης συνδεδεμένη και στο κύκλωμα λαδιού. Τέλος, πάνω στη μονάδα του υπερσυμπιεστή καυσαερίων βρίσκονται η ηλεκτρική βαλβίδα ανακυκλοφορίας για τον υπερσυμπιεστή καυσαερίων και ένα κουτί πίεσης για τον περιορισμό της πίεσης υπερπλήρωσης με την Wastegate.
Εικόνα

Η μονάδα του υπερσυμπιεστή καυσαερίων:
Ο υπερσυμπιεστής καυσαερίων έχει σκοπό την αύξηση της ισχύος και τη μείωση της κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι διαθέσιμη μια υψηλή ροπή ήδη από την χαμηλή περιοχή στροφών, η οποία χρησιμοποιείται και συχνότερα. Αυτό οφείλεται στην μειωμένη αδράνεια μαζών των μερών τα οποία κινούνται μέσα στον υπερσυμπιεστή. Η κατασκευή αυτή συνολικά σημαίνει ότι ήδη στις 1250 σ.α.λ. είναι διαθέσιμο το 80% και από τις 1500 σ.α.λ. το 100% της μέγιστης ροπής των 200 Nm. Η ονομαστική ισχύς αναπτύσσεται στις 5000 έως 5500 σ.α.λ.. Το υλικό κατασκευής της πολλαπλής εξαγωγής αντέχει σε θερμοκρασίες 950 °C.
Εικόνα

Αλλαγές στη μονάδα του
υπερσυμπιεστή καυσαερίων
Οι εξωτερικές διάμετροι της φτερωτής της
τουρμπίνας και της φτερωτής του συμπιεστή
μειώθηκαν έναντι των κινητήρων TSI διπλής
υπερπλήρωσης από τα 45 mm στα 37 mm και από
τα 51 mm στα 41 mm αντίστοιχα. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο τα καυσαέρια πρέπει να θέτουν μικρότερες
μάζες σε κίνηση. Ο υπερσυμπιεστής καυσαερίων
παράγει πιο γρήγορα την απαιτούμενη πίεση υπερπλήρωσης.

Αλλαγές στη θυρίδα Wastegate
Η θυρίδα Wastegate με 26 mm και επίσης η
διάμετρος του διαφράγματος μέσα στο κουτί πίεσης
για περιορισμό της πίεσης υπερπλήρωσης έχουν
ικανοποιητικές διαστάσεις. Έτσι δεν χρειάζεται
παρά μια μικρή πίεση ενεργοποίησης για να ανοίξει
η θυρίδα Wastegate και να μπορεί να ρυθμιστεί μια
υψηλή πίεση υπερπλήρωσης στις χαμηλές
στροφές για ισχύ, και μια μειωμένη πίεση
υπερπλήρωσης στην περιοχή του μερικού φορτίου για μειωμένη κατανάλωση.

Σχηματική παρουσίαση του υπερσυμπιεστή καυσαερίων
Σε αυτή τη σχηματική παρουσίαση βλέπετε τη βασική δομή της υπερπλήρωσης καυσαερίων και την
προσαγωγή του αναρροφούμενου φρέσκου αέρα.
Η μεγαλύτερη διαφορά με τους κινητήρες TSI με διπλή υπερπλήρωση είναι ότι καταργήθηκε ο συμπιεστής και
ο αέρας υπερπλήρωσης ψύχεται από ένα υγρόψυκτο ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης μέσα στον αυλό
εισαγωγής.
Εικόνα
Ο φρέσκος αέρας αναρροφάται μέσω του φίλτρου
αέρα και συμπιέζεται από τη φτερωτή συμπιεστή
του υπερσυμπιεστή καυσαερίων. Η μέγιστη πίεση
υπερπλήρωσης είναι 1,8 bar απόλυτη πίεση.
Η ρύθμιση της πίεσης υπερπλήρωσης γίνεται
κυρίως μέσω των σημάτων του δότη πίεσης
υπερπλήρωσης G31 και του δότη θερμοκρασίας
αέρα αναρρόφησης G299.

Ρύθμιση πίεσης υπερπλήρωσης
Η ρύθμιση της πίεσης υπερπλήρωσης ρυθμίζει την ποσότητα αέρα, που συμπιέζεται από τον υπερσυμπιεστή
καυσαερίων. Για ακριβή ρύθμιση συνδυάζονται δύο δότες πίεσης με ένα δότη θερμοκρασίας αέρα
αναρρόφησης ο καθένας.
Εικόνα

Μαγνητική βαλβίδα για περιορισμό της πίεσης
υπερπλήρωσης N75

Η μαγνητική βαλβίδα για περιορισμό της πίεσης
υπερπλήρωσης ενεργοποιείται με παλμούς από
τον εγκέφαλο κινητήρα και άγει την πίεση ελέγχου
μέσα στο κουτί πίεσης για τον υπερσυμπιεστή
καυσαερίων. Μέσω αυτής ενεργοποιείται η θυρίδα
Wastegate και διοχετεύει ένα μέρος των
καυσαερίων δίπλα από την τουρμπίνα μέσα στο
σύστημα εξαγωγής καυσαερίων. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο ρυθμίζονται η ισχύς της τουρμπίνας και η
πίεση υπερπλήρωσης.

Δότης πίεσης υπερπλήρωσης G31 με δότη
θερμοκρασίας αέρα αναρρόφησης G299

Με το δότη πίεσης υπερπλήρωσης G31 ρυθμίζεται
η πίεση υπερπλήρωσης. Ο δότης θερμοκρασίας
αέρα αναρρόφησης G299 χρειάζεται ως τιμή
διόρθωσης για την πίεση υπερπλήρωσης, αφού η
θερμοκρασία επηρεάζει την πυκνότητα του αέρα
υπερπλήρωσης. Εκτός αυτού, η πίεση
υπερπλήρωσης ρυθμίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα
όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, για να
προστατεύονται τα μέρη του συστήματος.

Δότης για την πίεση του περιβάλλοντος

Ο δότης για την πίεση του περιβάλλοντος στον
εγκέφαλο κινητήρα μετρά την πίεση του αέρα του
περιβάλλοντος, η οποία χρησιμεύει ως διορθωτική
τιμή για την ρύθμιση της πίεσης υπερπλήρωσης,
αφού η πυκνότητα του αναρροφούμενου αέρα
μειώνεται όσο αυξάνεται το υψόμετρο

Δότης πίεσης αυλού εισαγωγής G71 με δότη
θερμοκρασίας αέρα αναρρόφησης G42

Μέσω του δότη πίεσης αυλού εισαγωγής με το δότη
θερμοκρασίας αέρα αναρρόφησης, ο εγκέφαλος
κινητήρα υπολογίζει την ποσότητα του αέρα στον
αυλό εισαγωγής πίσω από το ψυγείο αέρα
υπερπλήρωσης. Αναλόγως της υπολογισθείσας
ποσότητας αέρα, η πίεση υπερπλήρωσης
προσαρμόζεται βάσει χαρτογραφημένου πεδίου
και αυξάνεται σε έως 1,8 bar απόλυτης πίεσης.

Μαγνητική βαλβίδα για περιορισμό της πίεσης
υπερπλήρωσης N75
Η μαγνητική βαλβίδα για περιορισμό της πίεσης
υπερπλήρωσης ενεργοποιείται με παλμούς από
τον εγκέφαλο κινητήρα και άγει την πίεση ελέγχου
μέσα στο κουτί πίεσης για τον υπερσυμπιεστή
καυσαερίων. Μέσω αυτής ενεργοποιείται η θυρίδα
Wastegate και διοχετεύει ένα μέρος των
καυσαερίων δίπλα από την τουρμπίνα μέσα στο
σύστημα εξαγωγής καυσαερίων. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο ρυθμίζονται η ισχύς της τουρμπίνας και η
πίεση υπερπλήρωσης.

Τα συστήματα ψύξεως
Ο κινητήρας 1,4l-90kW-TSI διαθέτει δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους συστήματα ψύξεως. Το ένα όπως πάντα για
να ψύχεται ο κινητήρας και το δεύτερο για να ψύχει τον αέρα υπερπλήρωσης. Και τα δύο συστήματα είναι
χωρισμένα μεταξύ τους, εκτός από δύο σημεία σύνδεσης. Μέσω αυτών των σημείων σύνδεσης μπορεί να
χρησιμοποιείται ένα κοινό δοχείο διαστολής. Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του συστήματος ψύξεως του
κινητήρα και του συστήματος ψύξεως του αέρα υπερπλήρωσης μπορεί να ανέλθει σε έως και 100 °C.
Εικόνα

Ιδιαιτερότητες του συστήματος ψύξεως
του κινητήρα

– Σύστημα ψύξεως δύο κύκλων για διαφορετικές
θερμοκρασίες ψυκτικού μέσου στην
κυλινδροκεφαλή και στο μπλοκ κυλίνδρων
– Κέλυφος διανομέα ψυκτικού με μονοβάθμιους
Θερμοστάτες

Ιδιαιτερότητες του συστήματος ψύξεως
του αέρα υπερπλήρωσης

– Αντλία κυκλοφορίας ψυκτικού
– Ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης διαρρεόμενο από
υγρό μέσο, μέσα στον αυλό εισαγωγής
– Ψύξη του υπερσυμπιεστή καυσαερίων

Η ψύξη του αέρα υπερπλήρωσης

Πρώτη φορά χρησιμοποιείται στην Volkswagen υγρόψυκτη ψύξη αέρα υπερπλήρωσης. Στο σύστημα αυτό ο
αέρας υπερπλήρωσης ψύχεται από ένα ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης που βρίσκεται μέσα στον αυλό
εισαγωγής και μέσα στο οποίο ρέει ψυκτικό μέσο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύστημα αέρα υπερπλήρωσης
από τον υπερσυμπιεστή καυσαερίων ως τις βαλβίδες ψεκασμού των 11lt στους κινητήρες 1,4lt-TSI με διπλή
υπερπλήρωση μειώθηκε σε περισσότερο από το μισό, στα 4,8lt στον κινητήρα 1,4lt-TSI με υπερπλήρωση
turbo. Ο υπερσυμπιεστής καυσαερίων πρέπει τώρα να συμπιέζει μικρότερο όγκο και έτσι επιτυγχάνεται
ταχύτερα η απαιτούμενη πίεση υπερπλήρωσης.
Για να ψύχεται πολύ ο αέρας υπερπλήρωσης, η αντλία κυκλοφορίας του ψυκτικού μέσου ενεργοποιείται
ανάλογα με τις ανάγκες. Αντλεί το ψυκτικό μέσο από το πρόσθετο ψυγείο νερού που βρίσκεται στη μετώπη και
το στέλνει στο ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης και στον υπερσυμπιεστή καυσαερίων. Η θερμοκρασιακή διαφορά
μεταξύ του αέρα πίσω από το ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης και της εξωτερικής θερμοκρασίας είναι στη
χειρότερη περίπτωση και στο υψηλό φορτίο περίπου 20 °C έως 25 °C.
Εικόνα

Η αντλία για κυκλοφορία
ψυκτικού μέσου V50
Η αντλία για κυκλοφορία ψυκτικού μέσου
ενεργοποιείται αναλόγως των αναγκών. Αντλεί το
ψυκτικό από το πρόσθετο ψυγείο νερού για τον
αέρα υπερπλήρωσης και το στέλνει προς το ψυγείο
αέρα υπερπλήρωσης μέσα στον αυλό εισαγωγής και προς τον υπερσυμπιεστή καυσαερίων.
Εικόνα

Το ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης
Το ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης αποτελείται από
πολλές αλουμινένιες ψύκτρες μέσα από τις οποίες
οδηγείται ένας σωλήνας με ψυκτικό μέσο. Ο ζεστός
αέρας περνά δίπλα από τις ψύκτρες και τους
αποδίδει τη θερμότητα, την οποία αυτές αποδίδουν
με τη σειρά τους στο ψυκτικό μέσο. Στη συνέχεια το
ψυκτικό μέσο στέλνεται πάλι πίσω προς το
πρόσθετο ψυγείο νερού στη μετώπη και εκεί
ψύχεται.
Εικόνα

Ο υπερσυμπιεστής καυσαερίων
Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, η ψύξη του
υπερσυμπιεστή γίνεται κυρίως από το λάδι του
κινητήρα. Το ψυκτικό μέσο προωθείται προς τον
υπερσυμπιεστή μόνο όταν πρέπει, ανάλογα με τις
ανάγκες. Αν απενεργοποιηθεί ο ζεστός κινητήρας,
ενεργοποιείται η αντλία κυκλοφορίας του ψυκτικού
για έως και 480 δευτερόλεπτα. Έτσι αποτρέπεται η
δημιουργία φυσαλίδων ατμού μέσα στον
υπερσυμπιεστή.

Τεχνική Ανάλυση απο το μέλος: Panozz


Σχετικά Θέματα:


bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark